MBA to jedne z najbardziej prestiżowych

studiów podyplomowych na świecie

Będąc absolwentem Szkoły Głównej Krajowej
z siedzibą w Warszawie zdobywasz
w dogodny sposób prestiżowe wykształcenie.

Tytuł MBA otwiera nowe możliwości.
W Polsce daje możliwość zajmowania stanowisk kierowniczych w oświacie oraz zasiadania w radach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa.

Dołącz do grona studentów już dziś

S t u d i a M B A

To jedne z najbardziej prestiżowych studiów podyplomowych na świecie. Tytuł jest rozpoznawany i uznawany na całym świecie, absolwenci studiów MBA piastują najważniejsze stanowiska w większości międzynarodowych przedsiębiorstw.

Nasza uczelnia

Szkoła Główna Krajowa prowadzi kształcenie na studiach licencjackich, magisterskich o profilu praktycznym, w pełni przygotowując Studenta do samodzielnej pracy zawodowej. Częścią misji Uczelni jest kształcenie w duchu poszanowania praw człowieka, patriotyzmu, demokracji i odpowiedzialności za dobro społeczeństwa, państwa i własnego warsztatu pracy.

Dofinansowanie

Istnieje możliwość obniżenia czesnego, rozłożenia na raty oraz uzyskania dofinansowania.​
Co to są studia MBA?
MBA to skrót od angielskich słów „Master of Business Administration” (co można przetłumaczyć jako „Mistrz Zarządzania Przedsiębiorstwem”)
Dla kogo?
W szczególności adresowane są dla osób zajmujących się zarządzaniem w oświacie.
Co daje tytuł MBA?

W Polsce daje możliwość zajmowania stanowisk kierowniczych w oświacie oraz zasiadania w radach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa

Masz pytania?
Chętnie pomożemy!