Executive Master of Business Administration (MBA)
z zastosowaniem nowych technologii cyfrowych

Cele studiów

 
  1. Zapoznanie Słuchaczy z nowoczesną wiedzą z zakresu zarządzania  głównie Business Intelligence w tym z wiedzę cyfrową i umiejętnościami cyfrowymi, które współcześnie są podstawą pragmatyki menedżerskiej.
  2. Wyposażenie Słuchaczy w umiejętności odpowiednie do rozwoju zawodowego. 
  3. Kształtowanie umiejętności rozwiązywania złożonych problemów zarządczych, potwierdzonych dyplomem MBA, cieszącym się uznaniem wśród kadry zarządzającej i ludzi biznesu.
  4. Zapoznanie Słuchaczy z ogólnymi uwarunkowaniami gospodarczymi, kulturowymi, społecznymi i politycznymi związanymi z gospodarką lokalną i globalną, w której funkcjonują menedżerowie i przedsiębiorstwa.
 

Program nauczania

 
  1. Pozyskiwanie Funduszy Unii Europejskiej w przedsiębiorstwach z wykorzystaniem technologii cyfrowych 
  2. Controlling menedżerski
  3. Prawo własności intelektualnej
  4. Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie przy zastosowaniu nowych technik pracy
  5. Kontrola zarządcza z wykorzystaniem technologii informatycznych
  6. Prawo pracy i kontrakty menedżerskie ( w nowej rzeczywistości)
  7. Zarządzanie ochroną danych osobowych przy wykorzystaniu systemów informatycznych – cyberbezpieczeństwo danych osobowych
  8. Nowoczesny marketing cyfrowy
  9. Coaching menedżerski i operacyjny
  10. Negocjacje biznesowe
  11. Systemy informatyczne do zarządzania (Programy Project Management)
  12. Ochrona biznesu przed nieuczciwą konkurencją (zagrożenia sieciowe)
  13. Statystyka w biznesie przy zastosowaniu IBM SPSS Statistics
  14. Ekonomia menedżerska
  15. Zarządzanie projektami (systemy informatyczne)
  16. Nowe tendencje zarządzania pracą
  17. Networking i culture menedżer
  18. Zarządzanie zespołami biznesowymi w praktyce ( w nowej rzeczywistości)
  19. Psychologia biznesu
  20. Elementy rozwoju osobistego przy zastosowaniu narzędzi cyberprzestrzennych
  21. Ms Excel dla osób zarządzających
  22. Język angielski biznesowy – dla zainteresowanyc