Executive Master of Business Administration (MBA)

Specjalistyczne Zarządzanie w Oświacie
z zastosowaniem nowych technologii cyfrowych i narzędzi pracy

Cele studiów

 
 1. Zapoznanie Słuchaczy z nowoczesną wiedzą z zakresu zarządzania głównie Business Intelligence w tym z wiedzę cyfrową i umiejętnościami cyfrowymi, które współcześnie są podstawą pragmatyki menedżerskiej.
 2. Wyposażenie Słuchaczy w umiejętności odpowiednie do rozwoju zawodowego. 
 3. Kształtowanie umiejętności rozwiązywania złożonych problemów zarządczych, potwierdzonych dyplomem MBA, cieszącym się uznaniem wśród kadry zarządzającej i ludzi biznesu.
 4. Zapoznanie Słuchaczy z ogólnymi uwarunkowaniami gospodarczymi, kulturowymi, społecznymi i politycznymi związanymi z gospodarką lokalną i globalną, w której funkcjonują menedżerowie i przedsiębiorstwa.

 

Program nauczania

 

Program obejmuje wszystkie najważniejsze elementy zarządzania, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki oświaty.

 1. Polityka oświatowa – dyrektor jako lider w nowym środowisku edukacyjnym

 2. Przywództwo edukacyjne w szkole

 3. Pozyskiwanie Funduszy Unii Europejskiej w jednostkach oświatowych z wykorzystaniem technologii cyfrowych

 4. Controlling menedżerski

 5. Prawo pracy i kontrakty menedżerskie (w nowej rzeczywistości)

 6. Podstawy prawne zarządzania placówką oświatową

 7. Nadzór pedagogiczny

 8. Zarządzanie ochroną danych osobowych przy wykorzystaniu systemów informatycznych – cyberbezpieczeństwo danych osobowych

 9. Marketing cyfrowy w oświacie

 10. Coaching menedżerski i operacyjny (warsztaty)

 11. Systemy informatyczne do zarządzania (Programy Project Management)

 12. Nowe tendencje zarządzania pracą

 13. Ekonomia menedżerska

 14. Zarządzanie projektami (systemy informatyczne)

 15. Kontrola zarządcza w oświacie z wykorzystaniem technologii informatycznych

 16. Internetowe platformy edukacyjne

 17. Ochrona przed nieuczciwą konkurencją (zagrożenia sieciowe)

 18. Savoir – vivre w nowym technologicznym środowisku oświatowym

 19. Negocjacje biznesowe

 20. Networking i culture menedżer

 21. Psychologia biznesu (warsztaty)

 22. Elementy rozwoju osobistego przy zastosowaniu narzędzi cyberprzestrzennych

 23. Ms Excel dla osób zarządzających

 24. Język angielski biznesowy – dla zainteresowanych