Executive MBA Zarządzanie w Ochronie Zdrowia
z zastosowaniem nowych technologii cyfrowych

Celem studiów Executive Master of Business Administration (MBA) Specjalistyczne zarządzanie w Ochronie Zdrowia z zastosowaniem nowych technologii cyfrowych jest wyposażenie Słuchaczy w wiedzę niezbędną do zarządzania w szpitalnictwie,
podmiotach leczniczych i innych jednostkach działających w ochronie zdrowia.

Program studiów opiera się na pięciu modułach związanych z ochroną zdrowia: Ekonomia i finanse, Prawo, IT, Zarządzanie, Przywództwo.

Poziom: studia podyplomowe MBA
Czas trwania: 1,5 roku = 3 semestry (zgodnie z projektem ustawy o modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa)
Liczba godzin: 289
Język: 🇵🇱

Przykładowe przedmioty z programu nauczania:

Polityka zdrowotna i zdrowie publiczne • Ekonomia menadżerska w szpitalnictwie• Controlling menadżerski • Zarządzanie finansami w ochronie zdrowia • Kontraktowanie świadczeń zdrowotnych • Prawo w ochronie zdrowia • Kontrola zarządcza z wykorzystaniem technologii informatycznych • Lean Management w ochronie zdrowia • Pozyskiwanie funduszy UE w ochronie zdrowia z zastosowanie nowych technologii cyfrowych • Zarządzanie ochroną danych osobowych przy wykorzystaniu systemów informatycznych • Systemy informatyczne do zarządzania ( Programy Project Management) • Budowanie raportów managerskich – Power BI • Zarządzanie projektami (systemy informatyczne) • Ms Excel dla osób zarządzających • Nowoczesny marketing cyfrowy i komunikacja w ochronie zdrowia • Coaching managerski i operacyjny • Negocjacje biznesowe • Przywództwo • Networking i culture manager • Psychologia biznesu • Zarządzanie zespołami biznesowymi w praktyce • Język angielski biznesowy – dla zainteresowanych.