Kadra

Zajęcia są prowadzone przez wybitnych specjalistów.
Każdy z wykładowców posiada ogromne doświadczenie i umiejętność przekazywania wiedzy.
Dzięki nim wykłady są interesujące i pozwalają na pozyskanie cennych umiejętności.
Bernard Fruga

Bernard Fruga

Bernard Fruga jest doświadczonym liderem projektów i trenerem zarządzania. Łączy obszary cyfrowych narzędzi wspierających pracę z dobrymi praktykami zarządzania projektami, koordynacji zespołów zdalnych i rozwoju sił sprzedażowych. Przez kilkanaście lat zarządzał projektami w globalnej firmie AGB (obecnie w strukturach Nielsen). Wdrażał rozwiązania w odległych zakątkach świata zarządzając hybrydowo ze szwajcarskiego biura oraz poprzez zdalne zespoły w Polsce i Malezji. Studiował psychologię biznesu, jest certyfikowanym trenerem zarządzania i posiada poświadczenie bezpieczeństwa ABW do informacji oznaczonych klauzulą „TAJNE”. Napisał kilka książek o zarządzaniu i skuteczności działania (m.in. „ISRIKUZ II. Skuteczny manager” i „Alfabet ogarniania”) Jego hobby to prowadzenie technologicznego kanału YouTube.

Krzysztof-Grabań

Krzysztof Grabań

Redaktor naczelny i wydawca magazynu Hiro. Z wykształcenia dziennikarz. Organizator życia kulturalnego, art-director, fotograf, producent muzyczny, marketingowiec. Z zamiłowania obserwator trendów. Multidyscyplinarny specjalista do spraw mediów i kreacji.

Elżbieta Mączyńska

Prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska

Profesor nauk ekonomicznych, związana ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie; organizatorka i kierownik prowadzonych w SGH Podyplomowych Studiów Wyceny Nieruchomości. Członkini Rady Naukowej Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN, Prezydium Komitetu Prognoz „Polska 2000 Plus”, Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN. Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w latach 2005-2021, obecnie prezes honorowy. Specjalistka z dziedziny ekonomii, w tym analizy ekonomicznej, finansów i wyceny przedsiębiorstw, systemów gospodarczych oraz strategii rozwoju społeczno-gospodarczego. Autorka około 300 publikacji z tego zakresu. Kreatorka modeli predykcji bankructwa.

Andrzej Dyczewski FOTO

Andrzej Dyczewski

Wykładowca akademicki, nauczyciel, samorządowiec. Praktyk w dziedzinie kontroli zarządczej, pozyskiwania środków pozabudżetowych i zarządzania projektami. Radny rady powiatu III, IV, V kadencji. Wicestarosta powiatu w latach 2006-2010. Autor i koordynator wielu projektów z funduszy europejskich dla JST, oświaty oraz sektora NGO. Właściciel firmy branży turystycznej i szkoleniowej. Wiceprezes prężnie działającego stowarzyszenia, społecznik, założyciel grupy rekonstrukcyjnej.

Błażej Dyczewski foto

Dr n. hum Błażej Dyczewski

Adiunkt w Katedrze Badań nad Kulturą i Komunikacją w Instytucie Socjologii UMCS. Badacz społeczny i marketingowy; Kierownik projektu badawczego pt. Społeczna Diagnoza Uczniów 2018 „Lustro” realizowanego przez Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych w Poznaniu. Ekspert ds. statystyki. Specjalista z dziedziny socjologii, w tym socjologii młodzieży, stylów życia młodzieży, uczestnictwa młodzieży w Internecie i komunikacji społecznej. Praktyk w zakresie socjologicznych badań ilościowych oraz analizy danych statystycznych z IBM SPSS Statistics.

Mariusz Kapusta foto

Mariusz Kapusta

Ekspert, praktyk i pasjonat zarządzania projektami. Na jego ponad 20 lat doświadczenia składa się prowadzenie międzynarodowych projektów dla Procter & Gamble, szkolenie managerów globalnych korporacji oraz prowadzenie projektów łączących IT, a także wykorzystanie gier w biznesie i zarządzanie firmą. Wykłada zarządzanie projektami na Politechnice Warszawskiej oraz prowadzi program „Zarządzanie projektami HR” na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Angażuje się w projekty charytatywne i pełni rolę mentora dla wolontariuszy. Pasjonuje go upraszczanie zarządzania projektami. Prowadzi kanał na YouTube Zarządzanie Projektami – Mariusz Kapusta. Autor książki „Zarządzanie projektami krok po kroku”. Twórca metody 12 pytań KISS PM®, dzięki której zarządzanie projektami nie jest trudne.

Marek Misiara

dr Marek Misiara

Doktor nauk ekonomicznych / Paryż. Naukowo związany z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach, Uniwersytetem Tarasa Shevchenko w Kijowie, Uniwersytetem w Kolonii, Uniwersytetem Sorbona w Paryżu (DEA). Ekspert w dziedzinie ekonomii menadżerskiej. Związany z Europejską branżą farmaceutyczną. Wiedzę ekspercką wykorzystuje do współpracy z kadrą medyczną i managerską z Francji, Belgii, Polski, Rosji i Ukrainy. Uczestnik spotkań delegacji parlamentarzystów, ministerstw zdrowia poszczególnych krajów. Uczestnik w programach badawczych we Francji. Prelegent na licznych branżowych i ekonomicznych konferencjach międzynarodowych.

Marek Naumiuk

dr Marek Naumiuk

Praktyk biznesu. Posiada ponad 20 letnie doświadczenie zawodowe w pracy w działach komercyjnych z czego 15 lat w jednej z największych korporacji FMCG na świecie. Ostatnie 6 lat jako szef dystryktu zarządzał ponad pięćdziesięcioosobowym zespołem sprzedażowym oraz był członkiem TOP 30 managerów oddziału w Polsce.

anna-n-w

Anna Nizioł-Waga

Psycholog biznesu, coach, trener kompetencji miękkich, terapeuta, wykładowca – praktyk w obszarze psychologii biznesu oraz psychologii społecznej, właścicielka firmy szkoleniowej COMPETIVA. Absolwentka Prawa na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, Psychologii na Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji oraz Psychoterapii w Centrum Medycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obszary nad jakimi pracuje na co dzień to zarządzanie zmianą w organizacji, zarządzanie procesami, doradztwo strategiczne dla organizacji, diagnoza kompetencji menadżerskich, radzenie sobie w kryzysie, zarządzanie stresem, zarządzanie czasem i organizacja pracy zespołu, zarządzanie konfliktem w zespole. Ekspert merytoryczny w dziedzinie uczenia osób dorosłych. Z menedżerami pracuje od 2009 roku

????????????????????????????????????

Andrzej Sąsiadek

płk rez. inż. Andrzej Sąsiadek specjalista służb wywiadu i kontrwywiadu. Doradca Komendanta Głównego SG

default-iser

Łukasz Sekuła

Praktyk biznesu. Przedsiębiorca z 20 letnim stażem. Ekspert prawa patentowego w Polsce i na świecie. Członek Związku Pracodawców i  Przedsiębiorców. Stały prelegent ‘Maratonu Przedsiębiorczości ZPP’. Skutecznie pozyskuje  nowe rynki na całym świecie. Z powodzeniem sprzedaje swoje produkty kontrahentom z Europy, Azji, obu Ameryk. Zdobytą  przez lata wiedzą pragmatyczną i  doświadczeniem w biznesie, dzieli się ze studentami i młodymi przedsiębiorcami w Polsce, gdyż uważa że tylko zdrowa konkurencja jest w stanie pozwolić przedsiębiorcom na jeszcze lepszy i skuteczniejszy rozwój. W ramach wykładów współpracował  między innymi z uczelniami: Katolicki Uniwersytet Lubelski,  Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji,  Uniwersytet Gdański.

Piotr Świtała

Piotr Świtała

Piotr Świtała ukończył międzynarodowe studia MBA na INSEAD w Singapurze, a wcześniej uzyskał tytuły magistra z Finansów i Bankowości oraz Marketingu i Zarządzania w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Zawodowo specjalizuje się w zarządzaniu produktem i marketingiem w obszarach digitalowych zarówno na poziomie krajowym jak i globalnym. Od 4 lat doświadczenie z obszaru cyfrowego łączy z projektami innowacji w sektorze rolniczo-leśnym.

default-iser

Piotr Wronka

Filolog języka angielskiego, biznesowo związany z branżą wydawniczą oraz branżą medyczną. Zajmuje kierownicze stanowiska w działach sprzedaży międzynarodowych producentów sprzętu medycznego oraz produktów leczniczych. Biznesowy język angielski jest jego naturalnym narzędziem pracy. Prowadzi dodatkowo zajęcia w języku angielskim, skutecznie łącząc praktykę biznesową ze środowiskiem edukacyjnym.