Opłaty i dofinansowania

Istnieje możliwość obniżenia czesnego,
rozłożenia na raty oraz uzyskania dofinansowania.

Fundusz Pracy

Informacje: Odpowiedni do miejsca zamieszkania Urząd Pracy

PARP– Baza Usług Rozwojowych i Podmiotowy System Finansowania

uslugirozwojowe.parp.gov.pl

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości FRP Nieoprocentowane pożyczki 

open.frp.pl