Zarządzanie publiczne przez władztwo. Administracja władcza i jej przeobrażenia. Prawo do dobrej administracji- narzędzie ochrony jednostki przed nadużyciem władztwa.

Kiedy wykład26/03/2021

Godzina: 14.00 - 15.30

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.